Skip to main content

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ

Leipomoliike Aitolahti Ky (Y-tunnus: 92098980)
Sibeliuskatu 22
49400  HAMINA

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jarkko Aitolahti
Puhelin +358 440 619 844
Sähköposti jarkko@aitolahti.fi

REKISTERIN NIMI

Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakkaaksi, ostanut Aitolahti.fista tavaraa ja/tai osallistuu Leipomoliike Aitolahti Ky:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Leipomoliike Aitolahti Ky:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Leipomoliike Aitolahti Ky:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Leipomoliike Aitolahti Ky saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Leipomoliike Aitolahti Ky:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakaspalveluun, sähköpostitse toimisto@aitolahti.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
    Henkilön etu- ja sukunimi
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Leipomoliike Aitolahti Ky:n käytössä, paitsi Leipomoliike Aitolahti Ky:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Leipomoliike Aitolahti Ky:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Leipomoliike Aitolahti Ky:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Leipomoliike Aitolahti Ky:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Leipomoliike Aitolahti Ky:n hallinnoimalla salasanasuojatulla palvelimella.